Μαχαιρίτσας

Μια απο τις πολλές αναμνηστικές

Οι μουσικοί του σχολείου μας
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στο σχολείο μας