ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - 36 παρτιτούρες για όλους*
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 36 παρτιτούρες για όλους
Οι έλληνες συνθέτες πρωτοπορούν και… προκαλούν
Καινοτόμες προτάσεις διδασκαλίας
[Συνοδεύεται από CD]